Οι Καθηγητές του σχολείου μας:

Σχολ. έτος:  2015-2016

α/α

Επώνυμο

Όνομα

ΠΕ

Ειδικότητα

Ιδιότητα

Υπεύθυνος τμήματος

1

Αργύρης

Ιωάννης

04

Βιολόγος 

Διευθυντής

2

Ντούρης

Σπυρίδων

09

Οικονομολόγος

Υποδιευθυντής

3

Πετρούλια

Μυρσίνη

12

Πολ. Μηχανικός

Υποδιευθύντρια

4

Λαδάς

Ευάγγελος

01

Θεολόγος

  Β1

5

Ντίνου

Ελένη

01

Θεολόγος

Προσωρινή τοποθέτηση  

6

Αθανασάκη

Κατερίνα

02

Φιλόλογος

 

7

Βανικιώτη

Γεωργία

02

Φιλόλογος

 

8

Κολοβού

Παρασκευή

02

Φιλόλογος

  Β2

9

Κωστολιά

Σοφία

02

Φιλόλογος

 

 

10

Λογοθέτη

Κυριακή

02

Φιλόλογος

Γ4

11

Πιλάτη

Δήμητρα

02

Φιλόλογος

Α1

12

Σαμαρά

Μαρία

02

Φιλόλογος

Β4

13

Σπετσιώτου - Μέλλιου,

site 1, site 2,  e-class, blog

Ευγενία

02

Φιλόλογος

 

14

Τσιμπλή

Αντωνία

02

Φιλόλογος

 

Α3

15

Βάγγαλης

Νικόλαος

03

Μαθηματικός

Προσωρινή τοποθέτηση Γ1

16

Ζανάκη

Ολυμπία

03

Μαθηματικός

   

17

Κυριακοπούλου

Κανέλλα

03

Μαθηματικός

 

18

Μάρα

Αντιγόνη

03

Μαθηματικός

   

19

Παπαδόπουλος

Ηλίας

03

Μαθηματικός

 

Γ3

20

Ασπρολούπος Παναγιώτης

04.01

Φυσικός Προσωρινή τοποθέτηση Β6

21

Γεωργιάδης

Αντώνιος

04.02

Χημικός

Υπ. Σχ.Ερ. Φυσ. Επιστημών  

22

Γκαβογιαννάκης

Νίκος

04.01

Φυσικός

Α2

23

Κροντήρης Ιωάννης 04.04 Βιολόγος Προσωρινή τοποθέτηση Γ2

24

Γεωργακοπούλου Αναστασία

04.01

Φυσικός Προσωρινή τοποθέτηση  

25

Μπαρμπέρης

Γεώργιος

04.02

Χημικός

Υπεύθ. Σχολ. Βιβλιοθήκης

 

26

Κατσαρέλη

Ευθυμία

04.04 Βιολόγος Προσωρινή τοποθέτηση  

27

Δρακωτού

Άννα

06

Αγγλικών

Β3

28

Πετροπούλου - Παπάζογλου

Μαρία

06

Αγγλικών

 

 

29

Δάφνος Ελευθέριος 08 Εικαστικών Συμπλήρ. ωραρίου  

30

Κυπραίου - Σουλίου

Αναστασία

10

Κοινωνιολόγος

 

 

31

Μελισσάς

Άγγελος

11

Φυσικής Αγωγής

 

Γ5

32

Δουμένη

Ανδριανή

11

Φυσικής Αγωγής

Προσωρινή τοποθέτηση

 

33

Καρδάση

Ειρήνη

13

Νομικών&Πολιτικών Επιστημών

 

Α5

34

Γαντζούδης

Χρήστος

20

Πληροφορικής

Υπεύθ. Σχ.Εργ.Πληρ/ικής

 

35

   

19

Πληροφορικής

 Προσωρινή τοποθέτηση

Β5
             

 

 


Αρχική Σελίδα, Το Σχολείο μας, Εργαστήρια, Πρόγραμμα μαθημάτων, Μαθητές, Διδάσκοντες, Δημοσιεύσεις, Ερευνητικές εργασίες μαθητών, Διαγωνισμοί, Νομοθεσία, Συνδέσεις, Βιβλιοθήκη, Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες, Γονείς & Κηδεμόνες, Επικοινωνία