Διαγωνισμοί

Στη σελίδα αυτή παρέχεται ενημέρωση για Πανελλήνιους διαγωνισμούς στα μαθήματα των Μαθηματικών, Βιολογίας, Αστρονομίας, Φυσικής, Χημείας και Πληροφορικής. Επίσης υπάρχει πρόσβαση μέσω συνδέσεων, για θέματα από περασμένους μαθητικούς διαγωνισμούς.

1. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής. (Πηγή ΕΠΥ). www.epy.gr

2. Πανελλήνιος Διαγωνισμός στα Μαθηματικά (Πηγή ΕΜΕ). www.hms.gr

3. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής (Πηγή : Ένωση Ελλήνων Φυσικών)   www.eef.gr και http://micro-kosmos.uoa.gr

Πληροφορίες για τις ημερομηνίες, αίτηση συμμετοχής, εξεταστέα ύλη, καθώς και τα θέματα (με τις απαντήσεις) προηγουμένων διαγωνισμών μπορείτε να πάρετε από εδώ.

4. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας (Πηγή : Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος ). http://www.astronomos.gr

5. Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Χημείας (Πηγή : Ένωση Ελλήνων Χημικών) www.eex.gr        Θέματα προηγουμένων διαγωνισμών: εδώ

6. Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας για το 2013   www.pdbio.gr

Πληροφορίες για τις ημερομηνίες, αίτηση συμμετοχής, εξεταστέα ύλη, καθώς και τα θέματα (με τις απαντήσεις) προηγουμένων διαγωνισμών μπορείτε να πάρετε από εδώ.

 

7. Πανελλήνιος Διαγωνισμός EUSO για το 2013   Πληροφορίες για τις ημερομηνίες, αίτηση συμμετοχής, εξεταστέα ύλη, μπορείτε να πάρετε από εδώ, καθώς και από τη σελίδα http://www.ekfe.gr.

 

                                                                            

Τελ. Ενημ 12/10/2016

 


Αρχική Σελίδα, Το Σχολείο μας, Εργαστήρια, Πρόγραμμα μαθημάτων, Μαθητές, Δημοσιεύσεις, Διδάσκοντες, Ερευνητικές εργασίες μαθητών, Διαγωνισμοί, Νομοθεσία, Συνδέσεις, Βιβλιοθήκη, Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες, Γονείς & Κηδεμόνες, Επικοινωνία