ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 90% ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 10%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ     ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ       ΕΔΩ


2014-2015

 

23-09-14: Από το ΥΠΑΙΘ εκδόθηκε Υ.Α. σχετικά με την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας μέσω πανελλαδικών εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2015-16.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


16-09-14: Από το ΥΠΑΙΘ εκδόθηκε Υ.Α. με θέμα "Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχ. έτους 2014-2015 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο και επιλογή 2ου μαθήματος γεν. παιδείας και των επιστημονικών πεδίων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


 

10-09-14: Από το ΥΠΑΙΘ εκδόθηκε η με αριθμ. Φ.151/ 142446/Β6/9-9-2014 εγκύκλιος σχετικά με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου των Υποψηφίων που πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5%, το ακαδ. έτος 2014-2015.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


01-09-14: Η εξεταστέα ύλη για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα βρίσκεται εδώ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015

 

 10-2-15:  Οι απόφοιτοι που διατηρούν την προφορική τους βαθμολογία και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2015, θα πρέπει μαζί με την αίτηση-δήλωσή τους να προσκομίζουν οπωσδήποτε και:

                              - αντίγραφο απολυτηρίου

                              - έλεγχος βαθμολογίας Ιουνίου.

                              - βεβαίωση πρόσβασης (πρωτότυπη)

                              - φωτοτυπία ταυτότητας

                              - 1 φωτογραφία

για τις υπόλοιπες κατηγορίες αποφοίτων δεν απαιτείται ο έλεγχος της βαθμολογίας του Ιουνίου.

Από τη Διεύθυνση


 10-2-15: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων ΅ε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2015, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


 26-1-15: Από το ΥΠΑΙΘ εκδόθηκε η εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. Φ.251/12121/A5/23-1-2015  με θέμα: "Υποβολή αίτησης-δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση & αίτησης για ενδοσχολικό Απολυτήριο".

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Υποδείγμα αιτήσεων -δηλώσεων :  Αποφοίτου 


23-09-14: Από το ΥΠΑΙΘ εκδόθηκε Υ.Α. σχετικά με την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας μέσω πανελλαδικών εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2015-16.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


16-09-14: Από το ΥΠΑΙΘ εκδόθηκε Υ.Α. με θέμα "Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχ. έτους 2014-2015 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο και επιλογή 2ου μαθήματος γεν. παιδείας και των επιστημονικών πεδίων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015

«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής το 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2013. Οι υποψήφιοι για το 10% δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας καταθέτουν μηχανογραφικό δελτίο, ακολουθώντας μόνο τις διαδικασίες απόκτησης password κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα εδώ