Το πρόγραμμα μαθημάτων όπως διαμορφώθηκε με το νόμο 4186/17 Σεπτ. 2013 για το "ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ" για τις τάξεις Α΄ και Β΄.

 και μετά την ψήφιση του νέου νόμου από τη Βουλή  για την Γ΄ Τάξη και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πατήστε πάνω στα μαθήματα για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα  (π.χ. Βιολογία)

 

ΤΑΞΗ Α΄
          ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα    

 2. Νέα Ελληνική Γλώσσα

 3. Λογοτεχνία

 4. Άλγεβρα

 5. Γεωμετρία

 6. Φυσική

 7. Χημεία

 8. Βιολογία

 9. Ιστορία

 10. Φυσική Αγωγή

 11. Θρησκευτικά

 12. Ερευνητική Εργασία

 13. Ξ. Γλώσσα

 14. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί, Κοινωνιολογία, Δίκαιο)

5

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

      ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)

ΩΡΕΣ

 1. Εφαρμογές Πληροφορικής

 2. Καλλιτεχνική Παιδεία

 3. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

 4. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2

2

2

2

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΩΡΩΝ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

35

   

 

ΤΑΞΗ Β΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 2. Νέα Ελληνική Γλώσσα

 3. Λογοτεχνία

 4. Άλγεβρα

 5. Γεωμετρία

 6. Φυσική

 7. Χημεία

 8. Βιολογία

 9. Ιστορία

 10. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί, Κοινωνιολογία, Δίκαιο)

 11. Θρησκευτικά

 12. Ερευνητική Εργασία

 13. Ξ. Γλώσσα

 14. Φυσική Αγωγή

 15. Επιστήμη Η/Υ

 16. Φιλοσοφία

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

 

2

1

2

1

1

2

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

         ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ
 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 2. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομία, Πολιτική Επιστήμη)

3

2

          ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ

 1. Φυσική

 2. Μαθηματικά

3

2

           ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                                    

 35

 

 ΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την σχετική ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ν.4186/2013 κεφ. Α άρθρα 1 4 όπως τροποποιείται με το Ν. 4326/2015 άρθρο 13 και Ν. 4327/2015 κεφ. Α, άρθρα 1-9, οι μαθητές της Γ΄ τάξης από το 2015-2016, θα παρακολουθούν:

-       9 Μαθήματα Γενικής Παιδείας (Γ.Π.),

-       1 Μάθημα Επιλογής (Ε), και τα

-       5 Μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού (Ο.Π.) που έχουν επιλέξει,

με το ωρολόγιο πρόγραμμα να διαμορφώνεται σε 32 ώρες.

Κάθε ΟΠ επιτρέπει την πρόσβαση σε 3 Επιστημονικά Πεδία (Ε.Π.). Όμως οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έως 2 Επιστημονικά Πεδία.

Για την πρόσβαση σε σχολές ενός (1) Ε.Π. εξετάζονται στα 3 κοινά μαθήματα της Ο.Π. και σε 1 ακόμη μάθημα.

Για την πρόσβαση σε σχολές και 2ου Ε.Π. οι μαθητές θα πρέπει να εξεταστούν και σε 5ο μάθημα Γ.Π. ή Ο.Π. όπως φαίνεται και από τους ακόλουθους πίνακες.

1.       Μαθήματα Γενικής Παιδείας (ΓΠ)

Θρησκευτικά

1

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

2

Βιολογία

2

Ξένη Γλώσσα

2

Φυσική Αγωγή

2

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1

ΣΥΝΟΛΟ

15

2.       Μαθήματα επιλογής (Ε)  (ένα)

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

2

Γραμμικό Σχέδιο

2

Ελεύθερο Σχέδιο                                            

2

Ιστορία της Τέχνης

2

ΑΟΔΕΥ

2

Παρατήρηση: Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να διδαχτεί και 2ο επιλεγόμενο μάθημα (π.χ. εκτός από Γραμμικό σχέδιο και ελεύθερο, τότε θα διδάσκεται μετά το τέλος του ημερήσιου Προγράμματος του Σχολείου.

3.       ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΟΠ)

Ι.  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΙ.  ΘΕΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΙΙ.  ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρχαία

Ιστορία

Λατινικά

Λογοτεχνία

Κοινωνιολογία

 

5

3

3

2

2

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

ΑΕΠΠ

5

3

3

2

2

Μαθηματικά

ΑΟΘ

Ιστορία

ΑΕΠΠ

Κοινωνιολογία

5

3

3

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

ΣΥΝΟΛΟ

15

ΣΥΝΟΛΟ

15

Β.  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 Για να εισαχθεί ένας μαθητής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να εξεταστεί σε Πανελλαδικό επίπεδο στα αντίστοιχα μαθήματα ανά Ο.Π. και Ε.Π. που τον ενδιαφέρει.

 1ο Παράδειγμα:

Μαθητής της Ο.Π. των Ανθρωπιστικών Σπουδών που ενδιαφέρεται για το 1ο Ε.Π. θα πρέπει να εξεταστεί σε Ν. Γλώσσα ΓΠ, Αρχαία ΟΠ, Ιστορία ΟΠ και Λατινικά ΟΠ.

Αν όμως ενδιαφέρετε και για το 3ο Ε.Π. τότε θα πρέπει να εξεταστεί και σε 5ο μάθημα που είναι η Βιολογία Γ.Π.}

2ο Παράδειγμα:

Μαθητής της Ο.Π. των Θετικών Σπουδών που ενδιαφέρεται για το 2ο Ε.Π. θα πρέπει να εξεταστεί σε Ν. Γλώσσα ΓΠ, Φυσική ΟΠ, Χημεία ΟΠ και Μαθηματικά ΟΠ.

Αν όμως ενδιαφέρετε και για το 3ο Ε.Π. τότε θα πρέπει να εξεταστεί και σε 5ο μάθημα που είναι η Βιολογία Ο.Π.}

Στον παρακάτω πίνακας δίνονται όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ Ομάδας Προσανατολισμού & Επιστημονικών Πεδίων

 

 

Ι.  ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΙ. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΙΙ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1ο

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ν. Γλώσσα ΓΠ

Αρχαία ΟΠ

Ιστορία ΟΠ

Λατινικά ΟΠ

  

 

 

 

 

2ο

ΘΕΤΙΚΕΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

Ν. Γλώσσα ΓΠ

Φυσική ΟΠ

Χημεία ΟΠ

Μαθηματικά ΟΠ

 

 

3ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

& ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα ΓΠ

Αρχαία ΟΠ

Ιστορία ΟΠ

Βιολογία ΓΠ

Ν. Γλώσσα ΓΠ

Φυσική ΟΠ

Χημεία ΟΠ

Βιολογία OΠ

Ν. Γλώσσα ΓΠ

Μαθηματικά ΟΠ

ΑΕΠΠ

Βιολογία ΓΠ

4ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν. Γλώσσα ΓΠ

Αρχαία ΟΠ

Ιστορία ΟΠ

Μαθηματικά ΓΠ

Ν. Γλώσσα ΓΠ

Φυσική ΟΠ

Χημεία ΟΠ

Ιστορία Γ.Π.

Ν. Γλώσσα ΓΠ

Μαθηματικά ΟΠ

ΑΕΠΠ

Ιστορία ΓΠ

5ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. Γλώσσα ΓΠ

Μαθηματικά ΟΠ

ΑΕΠΠ

Α.Ο.Θ.

 Σύνταξη: ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ